Adam par Jan Gossaert dit Mabuse, Musée d’Art ancien de BruxellesFabrice Samyn, 2006-2008

Adam par Lucas Cranach l’Ancien, Musée d’Art ancien de BruxellesFabrice Samyn, 2006-2008

Adam, soms toegeschreven aan Otto van Veen soms aan Rubens, Rubenshuis, AntwerpenFabrice Samyn, 2006-2008

Selbstporträt, Gerhard Richter, 1996

SelbstporträtGerhard Richter1996

Camera Recording its Own Condition (7 Apertures, 10 Speeds, 2 Mirrors), John Hilliard, 1971

Camera Recording its Own Condition (7 Apertures10 Speeds2 Mirrors)John Hilliard1971

Slide to Unlock, Evan Roth, 2013

Slide to UnlockEvan Roth2013

Manipulation 1, Sean Barrett, 2011

Sticks, Sean Barrett, 2011

Untitled, John Luke

Untitled from the series Luminant Point Arrays, Stephen Tillmans, 2010

Untitled from the series Luminant Point ArraysStephen Tillmans2010

Pier Family, Gil Blank, 2008

Pier FamilyGil Blank2008

anderes Porträt Nr. 50/29, Thomas Ruff, 1994-95

anderes Porträt Nr. 50/29, Thomas Ruff1994-95

Ritter Sport, Christopher Williams, 2009

Ritter SportChristopher Williams, 2009

Color Space, Evan Whale, 2012 (video documentation)

Color SpaceEvan Whale2012 (video documentation)

M.O.O.P. (50 PIXEL LINES RISING FROM POWERADE MOUNTAIN BERRY BLAST BLUE), Masood Kamandy, 2013

M.O.O.P. (50 PIXEL LINES RISING FROM POWERADE MOUNTAIN BERRY BLAST BLUE)Masood Kamandy2013

Honeymoon Portrait, Micheal Marcelle, 2012

Honeymoon PortraitMicheal Marcelle2012

MonicaRyan Duffin2014

BagRyan Duffin2013

Dancing Philosophy (How to Dance Deleuze?), (How to Dance Gramsci?), (How to Dance Bataille?), (How to Dance Spinoza?), Thomas Hirschhorn, 2007

Dancing Philosophy (How to Dance Deleuze?), (How to Dance Gramsci?), (How to Dance Bataille?), (How to Dance Spinoza?), Thomas Hirschhorn, 2007